Amaliyot haftasini tanlang

Image
1-haftalik

Birinchi haftalikda bajariladigan ishlar rejasi

Birinchi haftalikda bajarib boriladigan topshiriq va vazifalar bilan tanishib chiqish.

 • 5 ta topshiriq
 • 30 ta talaba
Image
2-haftalik

Ikkinchi haftalikda bajariladigan ishlar rejasi

Ikkinchi haftalikda bajarib boriladigan topshiriq va vazifalar bilan tanishib chiqish.

 • 5 ta topshiriq
 • 30 ta talaba
Image
3-haftalik

Uchinchi haftalikda bajariladigan ishlar rejasi

Uchinchi haftalikda bajarib boriladigan topshiriq va vazifalar bilan tanishib chiqish.

 • 5 ta topshiriq
 • 30 ta talaba
Image
4-haftalik

To'rtinchi haftalikda bajariladigan ishlar rejasi

To'rtinhi haftalikda bajarib boriladigan topshiriq va vazifalar bilan tanishib chiqish.

 • 5 ta topshiriq
 • 30 ta talaba
Image
5-haftalik

Beshinchi haftalikda bajariladigan ishlar rejasi

Beshinchi haftalikda bajarib boriladigan topshiriq va vazifalar bilan tanishib chiqish.

 • 5 ta topshiriq
 • 30 ta talaba
Image
6-haftalik

Oltinchi haftalikda bajariladigan ishlar rejasi

Oltinchi haftalikda bajarib boriladigan topshiriq va vazifalar bilan tanishib chiqish.

 • 5 ta topshiriq
 • 30 ta talaba
Image
7-haftalik

Yettinchi haftalikda bajariladigan ishlar rejasi

Yettinchi haftalikda bajarib boriladigan topshiriq va vazifalar bilan tanishib chiqish.

 • 5 ta topshiriq
 • 30 ta talaba
Image
8-haftalik

Sakkizinchi haftalikda bajariladigan ishlar rejasi

Sakkizinchi haftalikda bajarib boriladigan topshiriq va vazifalar bilan tanishib chiqish.

 • 5 ta topshiriq
 • 30 ta talaba
Image

00 %

Bajarilgan topshiriqlar

Image

00

Talaba qatnashdi

Image

00

Korxona baholari

Image

00

Rahbar baholari